Nabízíme

Možnosti jak se dá spolupracovat se spolkem Život a zdraví jsou velice pestré.

  1. Individuální účastí na programech místního klubu zdraví
  2. Zapojením se do organizování aktivit v místním klubu zdraví
  3. Lektorováním – zajištěním náplně konkrétního programu v místním klubu zdraví
  4. Vstoupením do řad členů spolku
  1. Projekt Životní styl a zdraví – realizace dnů zdraví v obci, firmě nebo instituci
  2. Semináře a kurzy: Kurz zdravého vaření, Kurz zdravého hubnutí, Cesta z deprese, Rozvíjení emoční inteligence, Rozhodl jsem se nekouřit, Umění komunikace, Harmonické partnerské vztahy atd.
  3. Nezávazná prezentace knih zaměřených na podporu lidského zdraví – možnost objednání pro pracovníky organizace, členy rodiny nebo jednotlivce
  1. Nabídnutí daru pro realizaci některé aktivity spolku v konkrétním regionu
  2. Nabídnutí daru pro zajištění činnosti spolku v celorepublikovém rozsahu. Realizace osvětových programů sloužících k prevenci závislostí, civilizačních nemocí a narušených mezilidských vztahů