Členství ve spolku

Spolek Život a zdraví je lektorskou organizací, poskytující svým členům průběžně odborné vzdělání pod záštitou domácích nebo zahraničních odborných institucí. Cílem činnosti spolku je, aby se jeho lektoři podíleli na osvětě a podpoře zdravého způsobu života u široké veřejnosti. Preferována je spolupráce odborníků a laiků. V rámci svého působení má za cíl spojení vědeckého poznání a praxe v nejširší možné míře.

Členství ve spolku je dobrovolné na základě osobního přesvědčení a souhlasu se stanovami a není podmíněno žádnou politickou či konfesijní příslušností.

Pro své členy zajišťuje spolek školení zaměřená na čtyři oblasti – výživa a příprava pokrmů, fyzioterapie (cvičení, masáže), psychologie závislostí, poskytování poradenství. Školení jsou realizována pod záštitou Univerzity Loma Linda z Kalifornie a v posledních letech se uskutečňují v Liptovském Mikuláši na Slovensku. Školení probíhají v daném roce ve dvou turnusech (prodloužených víkendech – čtvrtek až neděle) jarním a podzimním. Součástí školení je splnění znalostních testů z daného oboru nebo domácích úloh v mezidobí mezi oběma školeními.

Podstatnou stránkou všech školení je i sdílení zkušeností a vzájemného povzbuzení lektorů (členů) při poskytování služby pro dobro druhých lidí.

Očekává se, že členové spolku využijí poznatky získané při školeních tím, že se zapojí do zdravotně osvětových aktivit (projektů) pořádaných pod hlavičkou Života a zdraví, z. s.