Historie

Původně občanské sdružení Život a zdraví bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR 2. června 1992. Od svého založení se jeho členové podíleli na organizování přednášek a dalších programů pro veřejnost s cílem motivovat účastníky programů ke zlepšení svého životního stylu. Tato změna má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesného, psychického, duchovního a sociálního rozměru života a zdraví v každém věku.

Další oblast, na které se členové sdružení podíleli, byla distribuce knih zaměřených na různá témata zdravého životního stylu.

Hledání ideového nasměrování občanského sdružení bylo uceleně vyjádřeno v knize vydané v r. 1993 v nakladatelství Advent – Orion s názvem Nový začátek (v orig. New start). Její autor Dr. Vernon W. Foster ji vydal v r. 1988 a vychází v ní ze zkušeností sanatoria Weimarského institutu, které se zaměřuje na léčbu civilizačních nemocí prostřednictvím úprav životního stylu. NEW START je ozdravně preventivní program, který využívají ozdravná centra a sanatoria přírodní léčby po celém světě. Jeho kořeny sahají do 2. poloviny 19. století do sanatoria v Battle Creek v Michiganu v USA, kde působil věhlasný lékař John Harvey Kellogg.

Od roku 1997 byly v ČR zakládané kluby zdraví nezávislou občanskou iniciativou za podpory Country Life, s. r. o. a Církve adventistů sedmého dne. Od roku 2003 byly oficiálně zastřešeny občanským sdružením Život a zdraví. Organizování aktivit místního klubu zdraví je jeden z našich projektů realizovaných v řadě regionů v ČR.

Vedle klubovní činnosti byly rozvinuté ještě další dva projekty. Životní styl a zdraví, který je využívaný ve firmách, institucích a obcích při pořádání dnů zdraví. Projekt Školy pro zdraví je zaměřený na výchovné aktivity na různých stupních škol. Podrobněji je vše popsáno na stránkách o projektech.

Nový občanský zákoník rozhodl s platností od 1. ledna 2014 o transformaci občanských sdružení na spolky. Proto od tohoto data jsme zapsaným spolkem.