Životní styl a zdraví

Životní styl a zdraví

Jedná se o velice variabilní program, kde účastníci procházejí jednotlivými stanovišti, zaměřenými na různé oblasti životního stylu. Cílem je, aby si s pomocí týmových pracovníků zmapovali své zdravotní hodnoty, jako je krevní tlak, výška, hmotnost, podkožní i viscerální tuk, kosterní svalovina, poměr pás/ bedra, výdechová rychlost, výpočet bazálního metabolismu a BMI. Součástí programu je také Harvardský step test s trojfázovým měřením pulzu, testy závislostí a podrobný test životního stylu. Přídavná stanoviště mohou také nabídnout relaxační masáže šíje, prodej zdravotní literatury a produktů zdravé výživy, poradenství při závislostech a duchovenské poradenství.

V návaznosti na zjištěné hodnoty jsou klientům doporučené praktické kroky ve zlepšení jejich životního stylu a minimalizování zjištěných rizikových návyků. Cílem je dosáhnout zlepšení jejich zdraví ovlivňujících hodnot, snížení rizika civilizačních nemocí a tím zvýšení kvality života. Klienti mohou nalézt podporu pro realizaci svých předsevzetí v některém z klubů zdraví, fungujících po celém území ČR.

Tento preventivně zaměřený program je možné realizovat na veřejných i uzavřených místech, jako jsou náměstí, kulturní střediska, vestibuly obchodních a administrativních budov, obchodní centra, školy, banky, církevní prostory, přednáškové místnosti, jídelny apod.

Rozsah a množství aktivit programu je možné přizpůsobit představám objednatele. Limitující měřítka jsou počet obsluhujícího zaškoleného personálu (2 – 40 osob) a počet obsloužených klientů za pracovní směnu (10 – 300 osob).

Program je možné realizovat v různém rozsahu. Zde uvádíme orientační varianty:

Čas, který stráví klienti na stanovištích, je závislý na druhu modulu a pohybuje se mezi 15 – 60 minutami.

Program je možné obohatit večerní přednáškou (nebo na sebe navazující sérií přednášek) pro veřejnost na předem domluvené téma