Kluby zdraví

1. Co jsou Kluby zdraví

Jedná se o pravidelná a dlouhodobá setkávání lidí zaměřená na:

Je kladen důraz na pojetí lidského zdraví v jeho

2. Sjednocující vize a poslání Klubů zdraví

Vize
Na základě nezištného zájmu o lidi vytvořit harmonické společenství, které se vzájemně motivuje, prožívá a praktikuje principy zdravého životního stylu ve všech jeho oblastech.

Poslání
Oslovovat širokou veřejnost všech věkových kategorií a předávat získané poznání, zájemcům pomáhat při osvojení si a praktikování principů zdravého životního stylu a motivovat ke službě jiným lidem.

3. Pod jakou organizací vyvíjejí svoji činnost?

V České republice (od r. 1997) byly Kluby zdraví zakládány nezávislou občanskou iniciativou za podpory Country Life, s. r. o. a Církve adventistů sedmého dne. Od roku 2003 byly oficiálně zastřešeny občanským sdružením Život a zdraví, nyní spolkem Život a zdraví, z. s.
Lektory spolku tvoří zdravotnický personál, další aktivisté s požadovanou odbornou specializací, “poradci životního stylu” s akreditací MŠMT a dále zaškolení laici. Prvním kritériem získání lektorského průkazu je ztotožnění se s programem NEWSTART (který je nosným programem KZ) v teorii i v praxi.
Lektoři jsou pak dále systematicky školeni v různých oblastech, jako například “léčebná výživa”, “příprava zdravých pokrmů”, “psychologie závislosti” apod.

4. Kdo školí lektory?

Školicí systém lektorů je několikafázový. Odbornou garanci nad lektorskou organizací převzala významná americká Loma Linda University. Jejich odborníci periodicky školí lektory Klubů zdraví. V minulosti to byli prof. Scharffenberg MD., PhD. (hlavní školitel lékařů v oblasti osvěty a výchovy); prof. B. Connell, PhD.,RD,FADA (vedoucí katedry výživy a dietologie); prof. K. I. Burke, PhD.,RD, (zástupce Školy spojených zdravotních profesí) aj. Kurzy jsou ukončeny výstupními testy a získáním certifikátu. Vzdělávání poskytují také jiní zahraniční nebo domácí odborníci.

Dále úzce spolupracujeme se spolkem Prameny zdraví, Pacific Health Education Center (PHEC), Weimar Institute a řadou dalších institucí. Lektoři se příležitostně zúčastňují také odborných seminářů konaných různými vzdělávacími institucemi.

5. Co je to „program NEWSTART®“?

NEWSTART® je celosvětový ozdravně preventivní program s více než stoletou tradicí. Vlivu jednotlivých faktorů tohoto programu úspěšně využívají ozdravná centra a sanatoria přírodní léčby po celém světě. Jejich vhodné využití přináší lidem úlevu a skutečný „nový začátek“. Jedná se o vliv osmi jednoduchých faktorů:

N Nutrition Výživa
E Excercise Pohyb
W Water Voda
S Sunshine Slunce
T Temperance Střídmost
A Air Vzduch
R Rest Odpočinek
T Trust Důvěra

Účastníkům KZ jsou tyto principy doporučovány pro optimalizaci jejich osobního životního stylu. Výsledky jsou patrné nejen na kontrolně naměřených hodnotách hmotnosti, krevního tlaku, cholesterolu či tělesného tuku, ale také na jejich vnitřním pocitu pohody, uspokojení a vitality.

6. Jak probíhá setkání Klubu zdraví?

Struktura setkání se může v různých KZ lišit. Na podobu programu, a tím i na průběh setkávání mají vliv např. lokální potřeby, přání účastníků, možnosti a specializace jednotlivých členů dobrovolného realizačního týmu.

Program obvykle zahrnuje v různých obměnách část společenskou (zpěv oblíbených písní, kulturní vložka apod.). Důležitá je část teoretická (přednáška, seminář aj.), ale nějaká podoba praktické části (podle typu zaměření – kurz zdravého vaření, cvičení, praktické ukázky, skupinová práce apod.). Setkání může mít také motivačně-podpůrnou část, která je věnována vzájemnému vyprávění zkušeností na dané téma (diskusi). Podle možností může být i lehké občerstvení (ochutnávka nebo alespoň podávání bylinkového čaje). Někdy bývá setkání spojeno s kontrolním měřením základních antropometrických hodnot nebo prodejem literatury se zdravotní tematikou. Sportovní či kulturní aktivity bývají příjemným zpestřením klubové činnosti. Programy a jejich části mohou být vzájemně různě kombinovány právě podle místních podmínek.

7. Mně se to líbí. Mohu se zúčastnit setkání Klubu zdraví?

Jste srdečně vítáni ve kterémkoli z více než 50 Klubů zdraví v ČR. Můžete se dokonce stát jeho pravidelným návštěvníkem, a co víc – časem také spolupracovníkem. Adresy a aktuální programy jednotlivých Klubů zdraví najdete na www.zivot a zdravi.cz nebo www.klubyzdravi.cz

8. Rozhodněte se „pro zdraví“

Zdravý životní styl neřeší všechny problémy lidstva. Může vám však pomoci vyřešit ten váš problém – pokud chcete předejít nemocem nebo si zlepšit prognózu vašeho zdraví. Získané poznatky se nemají stát návodem, jak si „hrát na lékaře“, ale mají vést návštěvníky KZ k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za své zdraví.

Mnohé naše nemoci způsobily nezdravé návyky životního stylu. Jejich odstraněním a návratem ke zdravotně prospěšným principům a podmínkám může být Váš život radostným svědectvím jejich blahodárného vlivu. Mnozí lidé se „pro zdraví“ rozhodují až ve chvíli, kdy slyší houkání své vlastní záchranky. Naším velkým přáním je, abyste patřili mezi ty, kteří toto rozhodnutí udělají mnohem dřív.