Pozvání pro lektory Klubů zdraví

Zveme lektory na další setkání ve Strážovicích

Setkání vedoucích oddělení zdraví a lektorů ŽaZ (ČS unie),

Strážovice 26. – 29. 10. 2023

 

Milí lektoři z. s. Život a zdraví a vedoucí oddělení zdraví na sborech,

je to už celý rok, kdy jsme se s některými z vás naposled viděli na společném motivačním setkání ve Strážovicích 2022. Toto setkání bylo pro nás, a věříme, že i pro vás, motivující a oboha-cující. Tenkrát jsme si slíbíli, že bychom se chtěli sejít každý rok, abychom se mohli poučit, povzbudit a sdílet.

Stále je mnoho témat, o kterých víme, že jsou velmi důležitá, a velice rádi bychom je představili lidem, se kterými sdílíme naše město nebo čtvrť. Preventivní vliv zdravého životního stylu, duševní vyrovnanost a poznání Ježíše Krista, to jsou poselství, která lidé stále potřebují slyšet
a poznat. Věříme, že zároveň toužíme, abychom nešířili nějaké své myšlenky, ale aby to byl Duch svatý, kdo nás povede a bude inspirovat v naší službě.

Smutnou pravdou je, že náš svět je stále více zahlcený informacemi a zprávami všeho druhu a je stále těžšší orientovat se ve spleti různých názorů. Proto bychom rádi právě toto setkání věnovali ústřednímu tématu, a to – jak se v této džungli nejrůznějších informací orientovat a vyznat. Rádi bychom hovořili o tom, jak si ověřovat pravdivost a spolehlivost informací, a také jak reagovat,
a jak pracovat s emocemi, které šíření různých zpráv provázejí.

Velice se těšíme na setkání s osvědčenými vedoucími odd. zdraví a lektory a ŽaZ, ale stejně tak se těšíme i na nové zájemce o tento druh služby nebo na lidi, které téma zdraví a zdravotní misie zajímá a chtěli by se do ní zapojit. Věříme, že setkání nás všechny navzájem obohatí.

 

Těšíme se na vás.

Organizační tým setkání oddělení zdraví a lektorů ŽaZ Strážovice 2023

  

Základní informace:

▪ Místo:           DCM Hotel & Selský dvůr, Strážovice 230, 696 38 Strážovice, Česká republika.

▪ Datum:         26.–29. 10. 2023 (začínáme večeří v 18.00 hodin, končíme obědem).

▪ Cena:            Akce je sponzorována z rozpočtu Církve adventistů sedmého dne. Lektoři z. s.
Život a zdraví a vedoucí oddělení zdraví na sborech hradí jen část nákladů ve výši 1 250 Kč za celý pobyt (více informací v přihlášce).

▪ Doprava:       Autobusy do Strážovic jedou z Kyjova ve 14:27, 16:27 a 18:27. Při cestě vlakem
                        je třeba vystoupit na zastávce Kyjov zast. a přejít asi 500 m na autobusové
                        nádraží Kyjov.

                        Je výhodnější domluvit se ještě s dalšími účastníky a přijet společně autem.

                        Je také možné, abyste zažádali váš sbor, který vás vysílá, o úhradu cestovného.

▪ Přihlásit se je třeba nejpozději do 15. 10. 2023, ideálně co nejdříve. Počet míst je omezen.

Odkaz na přihlášení: https://forms.gle/Dn21mhAcdt54SC1H8

▪ Všem přihlášeným budou včas zaslány další informace.

▪ Kontakty pro další informace:

ŽaZ:     Milada Macháňová,    731 640 489,   machanova@adventorion.cz

ČS:       Jan Libotovský,           731 119 257,   libotovskyjan@casd.cz

MSS:    Radek Kantor,             775 789 012,   rkantor@casd.cz