Online setkání lektorů s informacemi o činnosti v roce 2024

Setkání lektorů online ve středu 6.12.2023 v 19:00–20:00 hodin.

Milí lektoři,

 

jedním z nejdůležitějších úkolů spolku ŽaZ v minulých letech byla podpora lektorů Klubů zdraví. V poslední době většinu této činnosti převzalo oddělení zdraví Církve adventistů sedmého dne.

Tato situace spolu s rostoucímu nároky na administrativu spolku vedla k tomu, že výbor spolku navrhl jeho zrušení jako organizační formy, činnost, kterou spolek vykonává, poběží dál. Tento záměr jsme zveřejnili na setkání účastníků ve Strážovicích.

Chtěli bychom se jako výbor společně sejít s lektory ŽaZ a také s vámi, kteří pracujete na sborech v Klubech zdraví a mluvit nejen o důvodech zrušení spolku, ale hlavně o tom, jak bude práce Klubů zdraví dále pokračovat a na koho se budete moci obracet v těch několika agendách, které spolek dosud zajišťoval.

Setkání proběhne online ve středu 6.12.2023 v 19:00–20:00 hodin.