Mimořádná situace

Vyjádření k opatřením spojeným s pandémií.

Vážení lektoři spolku Život a zdraví,

prožíváme nesnadnou dobu šíření onemocnění způsobeného koronavirem s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Inkubační doba se pohybuje mezi 6 a 14 dny, smrtnost se uvádí v řádu několika procent. K přenosu nemoci dochází kontaktem s infikovanou osobou prostřednictvím kapének šířených při mluvení, kýchání či kašlání. Zdroj nákazy zatím nebyl prokazatelně identifikován, pravděpodobně však jde o některé z divokých zvířat v lokalitě prvního výskytu onemocnění. V naší zemi jsou vyhlášena nařízení, která jako lektoři i jako občané plně respektujeme.

Do odvolání se tak nakonají žádná setkání Klubů zdraví.

Někteří z nás lektorů se jako zdravotníci – lékaři, sestry, ošetřovatelky, záchranáři, hasiči, policisté – zapojili do boje s nákazou v první linii. Jsem ráda, že svou odbornou zdatností, profesionalitou a také laskavostí pomáháte všem, kteří to teď moc potřebují. Děkuji vám, často jedete víc než na 100 % a děláte víc, než je vaše povinnost. Doufám, že máte (nebo budete brzy mít) k dispozici vše, co vás samotné ochrání před infekcí a také pomůcky, které vám mohou vaši práci usnadnit. Pokud by vás napadlo něco, v čem vám můžeme jako spolek pomoci, ozvěte se. Dozvídám se také o tom, jak se i vy z jiných profesí podle možností zapojujete do dobrovolnické práce, spolupracujete s Adrou, šijete roušky. Chci i vám velice poděkovat za ochotu a elán, s jakým jste se do toho dali. Modleme se za moudrost pro ty, kdo rozhodují o opatřeních státu, modleme se za moudrost pro ty, kteří hledají řešení různých výzev, které současnost přinesla. Modleme se za nemocné, aby se jim dostalo pomoci. Modleme se za Boží milost pro nás všechny. Přála bych si, aby jedním z dobrých důsledků této nelehké situace bylo to, že si uvědomíme, jak jsme jeden pro druhého důležití, jak si můžeme navzájem pomáhat a že si vlastně pomáhat chceme. Ať nás náš laskavý Bůh chrání i před důsledky našeho chování a ať je nám milostiv.

Milada Macháňová, předsedkyně výboru spolku