Klub zdraví online 25. 4. 2022

Prof. John Scharffenberg, MD bude mluvit o vegetariánství. Můžete se připojit přes Google Meet.

Nabízíme vám možnost účastnit se online přednášky 98letého profesora Scharffenberga, odborníka žijícího v Loma Lindě (Kalifornie, USA), patřící mezi místa s nejdelší průměrnou délkou života na naší planetě (dle www.bluezones.com).

Profesor John Scharffenberg, MD, MPH se narodil v roce 1923 v Šanghaji v Číně. Působil jako hlavní školitel lékařů v oblasti primární prevence na Univerzitě Loma Linda. Je živým příkladem životní vitality a fungujícího zdravého životního stylu v celé jeho komplexnosti. Aktivním životem motivuje jiné, přestože letos oslaví již své devadesáté deváté narozeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, která byla jeho hlavním studijním oborem na Harvardské Univerzitě a věnoval se výzkumu cholesterolu a aterosklerózy. Jako profesor Univerzity Loma Linda se stal uznávaným odborníkem a průkopníkem při tvorbě vzdělávacích programů pro veřejnost, které se stále úspěšně používají. Je autorem několika publikací o vlivu výživy na civilizační onemocnění a známým přednášejícím ve více státech.

Adresa pro připojení:  https://meet.google.com/bmm-nojv-mwj