Do nového roku 2024

Přejeme vám do roku 2024 životní elán, chuť dělat dobré věci a také radost z vykonané práce. Pán Bůh ať vám žehná a chrání vás.

Výbor spolku