Zdraví není jen nepřítomnost nemoci

Masarykova 128, 400 01 Ústí nad Labem Zobrazit detail klubu

Stručný souhrn myšlenek přednášky Ireny Perůtkové (zdrav.sestry) v Klubu zdraví Ústí nad Labem z 5.4.2012 Definice zdraví podle WHO( Světová zdravotnickán organizace): Zdraví je stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody.

Podle této definice není zdrávo  asi 95% obyvatel zeměkoule. Lidské tělo je úžasně vytvořeno se vzájemně propojenými a spolupracujícími systémy s danými zákonitostmi a schopnostmi včetně samoobnovy, hojení a uzdravení. Zajímavá informace o původci života a zdraví je v Bibli (Žalm 139,13-16: "Ty jsi vytvaroval každou moji buňku, v děloze mé matky tkáně formoval. Báječně jsi všechno složil dohromady, dokonale jsi to všechno vymyslel; člověk nad tím v němé úctě žasne."

Anatomie lidského těla  je sama o sobě fascinujícím důkazem, že jsme se nevyvinuli, ale že jsme vytvořeni inteligentním tvůrcem k dokonalému zdraví ( kostra, svaly, šlachy, orgány, kůže, vlasy, oči, uši, nos, ústa,zuby, krk, prsní žlázy, ruce, zvláště palec!,reprodukční org.,končetiny,kyčle, kolena, noha, prsty…).

Tělo původně bez patologických anomálií jako základní  předpoklad skutečného zdraví:

1.TĚLESNÉ ZDRAVÍ – správně fungující systémy zaručovaly kvalitní život, tento dar věčného zdraví jsme ale ztratili.

2. DUŠEVNÍ  ZDRAVÍ – ztráta duševní pohody překrývá pocit zdraví a to i tehdy, kdy ,,tělo“ relativně dobře funguje. Člověk vnímá jen pocity bezmoci, beznaděje, strachu, nejistoty, zmatku, deprese, které jej obírají i o fyzickou sílu. Nespavost  neumožní nabrat energii…

3. SOCIÁLNÍ  ZDRAVÍ – bez zdravých vztahů, zázemí, jistot a bezpečí domova  nemůže člověk prožívat pohodu  ( např. lidé bez práce, nespokojeni ve svém zaměstnání, v rodině, bezdomovci, lidé v domovech důchodců, invalidé, bez sociálních jistot, děti v dětských domovech, drogově závislí, lidé, kteří prožívají domácí násilí – často od nejbližších, lidé zneužívaní, osamělí…).

4. DUCHOVNÍ  ZDRAVÍ – velice osobní a intimní záležitost, pro mnoho lidí ale silná pomoc v časech zkoušek, ztráty zdraví, v nemoci, ve vězení….

Zdraví je vzácný poklad, dar, který jsme dostali a i přesto, že máme už jen malou část svých schopností a možností, pořád můžeme vidět, jak velkou hodnotou pro nás je a co bychom měli dělat, abychom si ho udrželi co nejdéle.

Kluby zdraví jsou tu pro vás, abychom se společně zamýšleli nad tím, jak na to.  Jste srdečně zváni i na další přednášku ve čtvrtek 3.5. opět v 18,00 hod., kdy si představíme program NEW START.