Program KZ Třebíč - VI.2012

Jungmannova 16, 674 01 Třebíč Zobrazit detail klubu
cigareta

Klub zdraví připravil na květen a červen přednášky, motivační kurz pro končící kuřáky, ochutnávku a výšlap. Těchto programů se může zúčastnit každý, kdo má o dané téma zájem. Přednášky se uskutečňují v Adventním domě (Jungmannova 16, Třebíč), motivační kurz v městské knihovně a výšlapy na příslušných stanovištích. Až na výjimky, které jsou uvedené, je účast na programech zdarma.

26. května 2012 (sobota) 14:00 – 15:00 Přednáška ThB. Jana Majera s názvem Odpuštění – skutečně jej potřebujeme? "Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, protože každý člověk potřebuje odpuštění. Jak odpustit lidem, kteří se mi nikdy neomluvili? Kde najít sílu k odpuštění? Jak odpustit sám sobě a nesžírat se pocitem viny? Jak získat pokoj do srdce, když mi ho život pořád bere? Jak vystát lidi, kteří mi vadí?"

4. června – 8. června 2012 (každý den od pondělí do pátku) 16:30-17:50 motivační kurz odvykání kouření se uskuteční v klubovně Městské knihovny v Třebíči na Hasskově ulici. Jedná se o osvědčený, celosvětově používaný program, známý pod názvem Rozhodl jsem se nekouřit. Statistiky uvádějí kolem 80% trvale abstinujících bývalých kuřáků, kteří prošli tímto kurzem.  Účastníci jsou motivováni a instruováni jak překonávat abstinenční krize během dne, jak upravit svoje stravovací i jiné návyky, které také ovlivňují schopnost člověka nepodlehnout chuti na cigaretu. Vstupné do kurzu je dobrovolné, ale má zásadní podmínku - zúčastnit se všech pěti setkání s rozhodnutím přestat kouřit. Takové rozhodnutí za člověka neudělá nikdo z rodiny ani z organizátorů kurzu. Ale podpora rodiny, přátel, spolupracovníků i dalších účastníků a organizátorů je „pomocnou rukou“, která dodá sil i těm, kteří už ztratili naději, že by to mohli dokázat. Maximální počet účastníků kurzu je 12 kuřáků, proto doporučujeme místo si předem rezervovat (t. 736 630 875).

9. června 2012 (sobota) Výšlap na kozí farmu do Ratibořic. Výchozí stanoviště vycházky je na Klučovské hoře u vysílače ve 13.00 hod. Délka trasy přibližně 8 km polními a lesními cestami přes Ostašov do Ratibořic a zpět na Klučovskou horu. Akce je velmi zajímavá i  pro menší děti. Budou připravené hry. Na farmě bude zajištěn odborný výklad a ochutnávka produktů z kozího mléka. Účastnický poplatek za exkurzi na farmě je 50,- Kč / osobu. Účastníci, kteří potřebujete dovoz autem z Třebíče na Klučovskou horu nebo kteří naopak máte v autě volné místo, prosím, ozvěte se na kontaktní telefon.

23. června 2012 (sobota) 14:00 – 15:00 Přednáška ThB. Jana Majera s názvem Lež a jak zasahuje do našeho života.  „Každý den jsme konfrontováni obrovským množstvím informací a skutečností. Každý den se musíme rozhodnout mezi množstvím různých možností a alternativ. Každý den jsme atakováni nejistotu a úzkost i tam, kde bychom naléhavě chtěli jistotu. Otázka lži v našem světě je velmi široká. Neexistuje oblast našeho života, která by nebyla zasažena lží. Zklamala i církev, která by měla být garantem pravdy. Je snad pravda relativní ??“

Po přednášce bude ochutnávka produktů zdravé výživy a s vyhodnocením celoroční hvězdičkové soutěže (je třeba znát počet svých nasbíraných hvězdiček) a předáním pěkných cen pro všechny zapojené v klubovní sběratelské soutěži. Nejúspěšnější sběratelé se mohou těšit na pěkné dárky. Pokud se některý sběratel nemůže osobně zúčastnit tohoto programu, může napsat na naši emailovou adresu svůj počet nasbíraných hvězdiček. Napíšeme mu potom, zda si na některém dalším setkání může vyzvednout odměnu.

30. června 2012 (sobota) 14:00 – 15:00 Přednáška ThB. Jana Majera s názvem Vítězství – stojíme o něj? A kolik stojí?. „Náš svět je založen na soutěživosti. Rodiče porovnávají své dítě s ostatními. Soutěživost je podporována způsobem školství a společenskou atmosférou. Na soutěživosti je často založen náš plat, kariéra nebo společenská prestiž. Takové chápání soutěživosti prolíná i naše chápání odměny. Na soutěživosti je založeno mnoho způsobů podnikání, které je vysoce ziskové…. Vyhrává v životě jenom jeden člověk anebo tým? Můžu vyhrát? Nebo mám prostě smůlu?“