Jak se dožít ve zdraví vysokého věku - Prof. MUDr. John Scharffenberg, MPH

Na Rybníčku 60, 746 01 Opava Zobrazit detail klubu
Srdečně Vás zveme na přednášku prof. MUDr. Johna Scharffenberga, MPH, na téma Jak se dožít ve zdraví dlouhého věku, která se uskuteční 6. června 2022 v 18:00 v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.

Profesor John A. Scharffenberg MD, MPH, je emeritním profesorem Univerzity Loma Linda v Kalifornii a je odborníkem v oblasti preventivní medicíny a výživy.

Ačkoliv mu tento rok bude již 99 let, je stále inspirací životní vitality a dobré pohody. Cestuje po celém světě a přednáší o prevenci civilizačních nemocí.

Narodil se v Šanghaji v roce 1923, kde jeho rodiče pracovali jako misionáři.  V osmnácti letech se přestěhoval do USA. Po studiu preventivní medicíny získal v roce 1956 doktorát v oblasti výživy na Harvardské Univerzitě, kde se věnoval výzkumu cholesterolu a aterosklerózy.

Jako profesor Univerzity v Loma Lindě byl hlavním školitelem lékařů v oblasti primární prevence. Působil také několik let jako tajemník pro klinickou výživu Národní obrany v Marylandu. Stále udržuje kontakty a vyměňuje si zkušenosti s některými představiteli odborných amerických společnosti (pro kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, výživu a dalších).

Stal se uznávaným odborníkem a průkopníkem dodnes stále úspěšně používaných vzdělávacích programů pro veřejnost. Jedná se např. o programy snižování nadváhy, prevence onkologických onemocnění, prevence srdečně-cévních onemocnění.

Je také autorem několika publikací o vlivu výživy na civilizační onemocnění a známým přednášejícím nejen v USA, ale také ve světě.

V minulých letech trávil vždy asi 4 – 5 měsíců na cestách po východní Evropě, kde se věnoval přednáškové činnosti. V roce 2016 měl na Slovensku a v České Republice za 138 dní asi 173 veřejných vystoupení.

V roce 2018 si připravil přednášky pro školy na Slovensku, podle nejnovějších lékařských studií a aktuálních zdravotních statistických údajů pro Slovenskou republiku, na téma „Co lidem na Slovensku zkracuje život a snižuje kvalitu života“. Jednu z jeho přednášek na škole natáčela slovenská televize Markíza.

V říjnu 2018 měl několik přednášek pro širokou veřejnost na severní Moravě a v Ostravě přednášel na Lékařské fakultě Ostravské univerzity pro studenty oborů “Ochrana veřejného zdraví“ a “Nutriční terapeut“ i na Vysoké škole báňské pro studenty oboru bio-medicínský technik. Profesor John Scharffenberg také sloužil dopoledním kázáním a odpoledními zdravotními přednáškami po tři soboty ve sborech CASD na Moravě.

John  patří k Adventistům sedmého dne z Loma Lindy, což je skupina  popsaná v knize „Modré zóny“ a patří do pěti míst na naší planetě, kde se lidé ve zdraví dožívají nejvyššího věku. Knihu napsal Dan Buttner, stálý spolupracovník National Geografic. Od roku 2000 se týmy vědců – lékařů, antropologů a sociologů – zajímají o způsob života lidí na těchto 5 místech planety. John mnoho těchto dlouhověkých lidí z Loma Lindy osobně zná. On sám je zajímavým důkazem vlivu životního stylu na naše zdraví. Ve svých 95 letech je vitální, má všechny své zuby a jen 2 kazy. Je duševně v dobré kondici a neustále se věnuje přednáškové činnosti a svému vzdělávání.