Setkání s MUDr. Jankou Noskovou, MPH

Setkání s MUDr. Jankou Noskovou, MPH
Dnešní doba s sebou přináší spoustu stresorů a nejvíce jsou zasažené právě děti. Je poměrně dost rodin, kde děti vyrůstají ve stresujícím prostředí své rodiny a prožívají tak různá psychická traumata, ať již se jedná o domácí násilí, alkoholismus, týrání, zneužívání, nebo nějakou jinou formu traumatu. Pevně věřím, že tyto přednášky budou velkým přínosem pro nás všechny, bez ohledu na to, zda jsme prožili velká traumata nebo klidné dětství, neboť díky získaným informacím budeme vědět, jak změnit to, co jsme prožili, nebo můžeme být velkou podporou pro děti i dospělé, které negativně ovlivnilo dětství.

MUDr. Janka Nosková, MPH je slovenskou pediatričkou, která klade důraz na protidrogovou prevenci, zdravý životní styl, aktivně se věnuje přednáškové, školitelské a překladatelské činnosti, spolupracuje s kalifornskou univerzitou Loma Linda.

Můžete se těšit na přednášky s velmi zajímavými tématy:

 9.2. 2024  pátek  v 18.hod    Jak naše dětství ovlivnilo naše psychické zdraví v dospělosti
Osobní příběh jako příklad toho, že to, co jsme prožili v dětství, ovlivňuje to, jak se stresujeme, myslíme, cítíme, reagujeme, komunikujeme, milujeme, jak a proč se rozčilujeme.

10.2. 2024  sobota  v 15.hod    Jak nepřenášet traumata na děti
Vývoj dětí. Co je traumatizuje a co s tím?

11.2. 2024  neděle  v 15.hod    Jak zvládnout vegetariánství u dětí
Je vegetariánství u dětí bezpečné? Co je vyvážená srava? Ochutnávka zdravého vegetariánského jídla.

Místo konání:  Modlitebna CASD Bystřice nad Olší, č. p. 443 (naproti nádraží)

Klub zdraví Bystřice

Tel. č.:  739 335 417

klubzdravibystrice@seznam.cz