NADĚJE… A CO POTŘEBUJEME VÍC?

Naděje... A co potřebujeme víc?
NADĚJE… A CO POTŘEBUJEME VÍC?

NADĚJE… A CO POTŘEBUJEME VÍC?

Jan Bucha

6.12. 2022 v 17:00 hod

přízemí modlitebny CASD Bystřice, čp. 443, naproti nádraží

www.casd-bystrice.cz/klub-zdravi

Facebook: Klub zdraví – Bystřice   Tel: 739 335 417