Zpráva ze školení 2012 (1. část)

120501_zaz_skoleni

Školenie Výživa - výživové poradenstvo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27.4. - 1.5. 2012 v Liptovskom Mikuláši si plným právom zaslúži prívlastok "medzinárodné". Kým v začiatkoch boli vzdelávacie aktivity pod záštitou odborného garanta Loma Linda University (Kalifornia, USA) organizované vždy zvlášť pre Českú a Slovenskú republiku, od roku 2007 sa školenie pravidelne koná v Liptovskom Mikuláši spolu pre českých aj slovenských lektorov. Tento krát približne jednu tretinu účastníkov tvorili aj hostia zo Srbska a malá časť z Čiernej Hory a Bosny a Hercegoviny.

Spolu približne 100 účastníkov sa vzdelávalo v oblasti výživy so zameraním na prevenciu rôznych civilizačných ochorení (cukrovka, rakovina, srdcovo - cievne ochorenia, nadváha...). Školenie viedli školiteľky z Loma Linda University: JeJe Noval, MS, RD; Michaela Ballmann, MS, RD a Zsaleh Santos Rahimi v spolupráci s predsedníčkou OZ Život a zdravie MUDr. Jankou Noskovou. Spolu s ňou sa o tlmočenie postaral vedúci školiacej sekcie OZ ŽaZ Mgr. Bohumil Kern (ml.).

Program sa skladal z teoretických prednášok a zároveň praktických cvičení v poradenstve. Lektori si v malých skupinách nacvičovali správny spôsob odovzdávania informácií ako po odbornej, tak i po komunikačnej stránke. Zameriavali sa na správne rozoznanie potrieb „klienta" a jeho motiváciu i povzbudenie pre zdravý životný štýl. Na záver boli prítomní lektori preskúšaní písomným testom.

Okrem odbornej časti školenia bol ako obvykle priestor i pre vzájomnú výmenu skúseností, spoločný výlet do prírody, rozhovory, ktoré boli o to atraktívnejšie, že sa školenia zúčastnili i lektori z krajín bývalej Juhoslávie. Ľudia sa vzájomne bližšie spoznávali a utužovali sa staré i vznikali nové priateľstvá. O príjemnej atmosfére svedčili i ťažko udržateľné slzy v očiach jednej z prednášajúcich pri záverečnom lúčení.

Zvláštnosťou účastníkov tiež bolo, že pochádzali práve z krajín, ktoré boli kedysi spoločným štátmi a dnes sú rozdelené (Československo a Juhoslávia). Boli dôkazom, že láska (ako dar z „hora") v srdci človeka nepozná politických, kultúrnych, národnostných ani jazykových bariér a hraníc.