Výživa - principy poradenství 2012 (1. část)

Zveme všechny zájemce z řad členů o.s Život a zdraví k absolvování školení, jehož cílem je získat přehled o moderních poznatcích v oboru zdravé výživy a zároveň i kvalifikaci k poskytování poradenství v této oblasti. Školení, jehož garantem je univerzita Loma Linda z Kalifonie, se mohou zúčastnit i zájemci, kteří nejsou členy o.s. Život a zdraví.

Školiteli jsou Kyndra Pedrino RD., Helena Machaj RD z univerzity v Loma Linda, Kalifonie, USA.

KDE:    Rekreační středisko Demänovka, Liptovský Mikuláš. RZ Demänovka při ZSŠP se nachází v JZ-části Liptovského Mikuláše, nedaleko silnice do Demänovské doliny, za obchodním střediskem Kaufland. Viz též www.rzdemanovka.sk/

KDY:    27.4. - 1. 5. 2012 (druhá navazující část školení bude na podzim 2012)

Doprava: Autem: Po silnici E50 Žilina - Prešov ze směru Žilina od Ivachnovej po dálnici D1 nebo po silnici č.18 ze směru Prešov od Važce po dálnici D1 nebo po silnici č.18 Železnicí nebo autobusem: vlakem po železniční trati č. 180 Žilina - Košice: informace o vlakových i autobusových spojích: http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/ Ubytovávat se můžete v pátek 27.4. od 17:00 hodin v recepci. Seminář bude zahájen v 19.00 hod. (večeře od 18:00 hod.) a skončí v úterý 1.5. obědem ve 13:00 hodin. Ubytování pro všechny registrované lektory zdarma. Cestovné se bude proplácet stejným způsobem jako v minulosti. Místa budou obsazovaná podle pořadí došlých přihlášek a následného zaplacení částky za pobyt. Účastníci z ČR uhradí platbu nejlépe bezhotovostním převodem podle informací v přihlášce, kterou si můžete stáhnout z adresy http://uloz.to/xRtaEqJ/prihlaska-na-skoleni-v-lm-2012-04-xls (jedná se o soubor v Excelu, který je použitelný i v Open Office). Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 19.4.2012 na adresu: zazdravi@seznam.cz (v krajním případě poštou na adresu Jaroslav Skoumal, Klučov 15, 675 52 Lipník)