Školení lektorů v r. 2013 - Fyzioterapie (2. část)

vysoketatry
Ve čtvrtek  19. září v 19:00 hod. začíná v rekreačním zařízení Demänovka v Liptovském Mikuláši na Slovensku druhá část školení v oboru fyzioterapie. V první řadě zveme všechny zájemce, kteří se zúčastnili letošního jarního školení, aby se zavčas přihlásili na připravenou druhou část. Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 8. září. Veškeré podrobné informace jsou uvedené v přihlášce, která je v sekci „ke stažení“. Jak již bylo v minulosti uvedeno, školení se mohou zúčastnit i další členové i nečlenové našeho sdružení. Dotace ubytování bude poskytnuta pouze těm účastníkům, kteří ji obdrželi již při letošní jarní části školení. Odborným garantem školení je univerzita Loma Linda z Kaliformie.