Shromáždění členů v r.2013

131208_sc_vyslap
V neděli 8. prosince 2013 se v hotelu Horník ve Třech Studních uskutečnilo členské shromáždění o.s. Život a zdraví. Shromáždění se zúčastnilo 30 členů sdružení, kteří schválili nové stanovy, platné od 1. ledna 2014. Nové stanovy již odpovídají novému občanskému zákoníku a v souladu s jeho požadavky upravují název organizace na Život a zdraví, z. s. (zapsaný spolek). Shromáždění také rozhodlo o pokračování placení členských příspěvků ve výši 100 Kč na člena a rok. Každý člen spolku Život a zdraví má během ledna poslat svůj příspěvek na účet organizace s identifikačním variabilním symbolem. Bližší informace budou posílané členům ve zpravodajském e-mailu po Novém roce. Během setkání a školení, které předcházelo členskému shromáždění si účastníci našli čas i na příjemnou první zimní vycházku (viz foto). Doufáme, že nebyla i poslední během této zimy. Členské shromáždění v roce 2014 je plánováno na neděli 30. listopadu také v hotelu Horník.