Shromáždění členů v r. 2015

hotel_hornik
V pátek 27.11. 2015 ve 12:00 bude zahájeno víkendové setkání členů spolku Život a zdraví v ČR.  Již po sedmé bude místem konání hotel Horník v malebném prostředí Žďárských vrchů. Hotel je situován v lese u rybníka Sykovec v obci Tři Studně, která je vzdálena asi 10 km od Žďáru nad Sázavou severovýchodním směrem. Obsahem setkání bude školení se zaměřením na metody zajišťování aktivit pořádaných pod hlavičkou spolku, zvláště organizování klubovní činnosti. Účastníci budou mít prostor i ke sdílení a výměně zkušeností. Na sobotní odpoledne je také plánovaný společný výlet. Důležitou částí setkání bude  shromáždění členů spolku Život a zdraví (členská schůze), které se uskuteční v neděli 29. 11. 2015 od 8:30 hod. Na jeho programu je zhodnocení dosavadní činnosti a hospodaření. Dále také stanovení strategie fungování spolku v dalším období. Protože nás čekají významné organizační změny, tak bude prospěšné, pokud se setkání zúčastní alespoň jeden zástupce z každého regionálního týmu. K přihlašování k účasti na celém víkendovém setkání anebo jenom členském shromáždění používejte připravený formulář. Přihlášky vyplňte nejpozději do 16. listopadu 2015. Ubytování budou mít členové spolku dotované, stravu si hradí každý sám. Platby budou hrazené v hotovosti při vlastním setkání. Příjezd na setkání během pátečního odpoledne plánujte podle svých možností a uvádějte do formuláře.