První etapa školení (2014) je za námi

Ve dnech 17. - 21. 4. 2014 proběhlo v Liptovském Mikuláši na Slovensku tradiční školení lektorů zapsaného spolku Života a zdraví, kterého se zúčastnilo 60 lektorů z České a Slovenské republiky. Vzdělávání se tentokrát týkalo „Přípravy pokrmů a stravování v prevenci a v léčbě“.  Dr. Bert Connell z University Loma Linda v Kalifornii v sadě prezentací popsal nezbytné principy zdravého životního stylu, včetně konkrétních poznatků vyplývajících z řady odborných výzkumů. Účastníci rozdělení do pracovních týmů zpracovávali odpovědi na zadaná témata. Mimo jiné byla věnována pozornost nácviku výpočtu skutečné potřeby kalorií pro jednotlivé typy lidí. Sobotní dopoledne proběhlo ve stylu panelové diskuze nad funkčností tradic v našem životě a vyvrcholilo zamyšlením Bohumila Kerna nad historií a poselstvím Velikonoc. Následovala zdravotní vycházka do blízkého předhůří malebných Vysokých Tater. Během celého pobytu začínal program každého dne krátkými motivačními zamyšleními. Druhá část školení se uskuteční od čtvrtka 4. září do pondělí 8. září 2014.