První část školení Emocionální zdraví (2015)

vysoketatry
Ve dnech 21. - 24. května 2015 se na Slovensku v Liptovském Mikuláši uskutečnila 1. část letošního školení lektorů spolku Život a zdraví. Kromě českých lektorů se školení zúčastnili především členové Občanského združenia Život a zdravie ze Slovenska a také několik zájemců, kteří nejsou členy uvedených organizací. Školení s názvem „Emocionální zdraví” zahrnovalo například témata Jak zvládnout vlastní reakci při stresu a hněvu, Zásady zdravé komunikace (ohodnocení vlastní komunikace, komunikační návyky z dětství, dysfunční vzorce, role a pravidla v domácnosti a jak mě ovlivnily), Změny v pubertě, dospívání a úlohy, které má jedinec zvládnout, Jak jsem v pubertě zvládl situaci doma, moje silné stránky, Jak zvládnout emoční bolest, spoluzávislost, popření apod. Druhá část školení začne v pátek 25. 9. 2015 v 19:00 hod. a potrvá do pondělí 28. 9. 12:00. Odborným garantem školení je Loma Linda Univesity a vedl je Craig Jackson, MSW, JD.