Oblastní setkání Klubů zdraví a oddělení zdraví Sedlčany

Pozvánka pro každého, koho zajímá zdraví 
a vedoucí OZ a aktivisty Klubů zdraví 

11. 2. 2023 od 14:00 hodin
modlitebna CASD Sedlčany
Tyršova ulice 1365, Sedlčany

Milí přátelé, sestry a bratři, 

Bible představuje Boha jako našeho Otce, který nás miluje, zajímá se o nás a touží, aby 
náš život byl dobrý a kvalitní. A to nejen v budoucnu, u něj v nebesích, ale již dnes, zde na 
Zemi. Proto nalézáme v Bibli mnoho podnětů, myšlenek a ideálů, ke kterým je dobré a 
rozumné směřovat. Týkají se vzájemných vztahů, životních hodnot, ale také životního stylu 
a stravování. 
Zdá se, že dnes, v našem složitém světě často vládnou jiné cíle, než touha být odpovědní 
vůči vlastnímu i cizímu zdraví. O to je poselství Bible důležitější a aktuálnější. Odpovědnost, 
rozum, vyváženost, ale zároveň i radost, spokojenost a pohoda ve všem co děláme, jíme 
nebo se bavíme, je zpráva, kterou více než jindy potřebujeme. 

Protože cítím touhu se navzájem podporovat a pomáhat si v této dobré zprávě pro naše 
zdraví a životní styl, srdečně zvu: 
• všechny, které toto téma zajímá a rádi by se v něm zdokonalovali a rostli, nebo u 
toho mají své srdce 
• vedoucí odd. zdraví, vedoucí, lektory a aktivisty Klubů zdraví 

Setkání o tématu zdraví, 
o tom, jak o tomto tématu mluvit a představovat je lidem, 
jak sami růst a učit se sloužit. 
Hosty setkání jsou: 
Milada Macháňová 
• předsedkyně spolku Život a zdraví, který sdružuje Kluby zdraví a zajišťuje 
vzdělávaní lektorů KZ 
• Bude hovořit o činnosti spolku, vzdělávání lektorů, společných setkáních a plánech 
spolku ŽaZ 
MUDr. Olga Libotovská 
• Vedoucí odd. zdraví při Českém sdružení 
• Bude hovořit o důležitosti zdravotního poselství, o jeho přínosu pro nás a tom, jak 
je dobré pomoci lidem v pozitivních změnách 
Honza Libotovský 
• vedoucí odd. evangelizace při ČS a ČSU 
• Bude hovořit o zdravotní evangelizaci a její důležitosti, nabídne praktické možnosti, 
jak zdravotní misii dělat a nabídne spolupráci v této oblasti 
Těším se, že společně strávíme dobrý, obohacující čas, který bude pro nás všechny 
přínosem. 

 

Moc vás zdravím a těším se MUDr. Olga Libotovská 
vedoucí Zdraví při ČS