Spolek provozuje síť klubů zdraví po celé ČR, kde se zájemci z řad široké veřejnosti mohou zúčastnit různých typů programů. Nabídka realizovaných programů je závislá na možnostech jednotlivých klubů. Klubovní programy zahrnují:

  • Přednášky o zdravé výživě a životním stylu, prevenci civilizačních nemocí a podpůrné přírodní léčbě, o mezilidských vztazích, zvládání stresové zátěže a dalších společenských tématech.
  • Semináře a kurzy, např. motivační kurz “Rozhodl jsem se nekouřit” je cyklus setkání, kdy během pěti dnů jsou kuřáci motivováni a instruováni jak překonávat abstinenční krize a jak si vytváře návyk nekuřáctví. Další možností jsou kurzy: Zvládni svůj stres, Zdravé hubnutí, Umění komunikace nebo oblíbený Kurz zdravého vaření s ochutnávkou jídel.
  • Důležitou částí činnosti klubů zdraví jsou cvičení, výuka Nordic walking, procházky nebo celodenní turistické výšlapy či vyjížďky na kolech.
  • Tvůrčí dílny jsou zaměřené na odreagování se od všedního shonu, věnování se zajímavé tvůrčí nebo výtvarné činnosti s odbornou pomocí instruktora.

Informace o aktuálních programech jednotlivých klubů zdraví a kontakty na organizátory místních klubů jsou na stránkách “aktuality” a “adresy klubů”.