Mimořádná situace

Vážení lektoři spolku Život a zdraví,

prožíváme nesnadnou dobu šíření onemocnění způsobeného koronavirem s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Inkubační doba se pohybuje mezi 6 a 14 dny, smrtnost se uvádí v řádu několika procent. K přenosu nemoci dochází kontaktem s infikovanou osobou prostřednictvím kapének šířených při mluvení, kýchání či kašlání. Zdroj nákazy zatím nebyl prokazatelně identifikován, pravděpodobně však jde o některé z divokých zvířat v lokalitě prvního výskytu onemocnění.

V naší zemi jsou vyhlášena nařízení, která jako lektoři i jako občané plně respektujeme. Do odvolání se tak nakonají žádná setkání Klubů zdraví.

Někteří z nás lektorů se jako zdravotníci – lékaři, sestry, ošetřovatelky, záchranáři, hasiči, policisté – zapojili do boje s nákazou v první linii. Jsem ráda, že svou odbornou zdatností, profesionalitou a také laskavostí pomáháte všem, kteří to teď moc potřebují. Děkuji vám, často jedete víc než na 100 % a děláte víc, než je vaše povinnost. Doufám, že máte (nebo budete brzy mít) k dispozici vše, co vás samotné ochrání před infekcí a také pomůcky, které vám mohou vaši práci usnadnit.

Pokud by vás napadlo něco, v čem vám můžeme jako spolek pomoci, ozvěte se.

Dozvídám se také o tom, jak se i vy z jiných profesí podle možností zapojujete do dobrovolnické práce, spolupracujete s Adrou, šijete roušky. Chci i vám velice poděkovat za ochotu a elán, s jakým jste se do toho dali.

Modleme se za moudrost pro ty, kdo rozhodují o opatřeních státu, modleme se za moudrost pro ty, kteří hledají řešení různých výzev, které současnost přinesla. Modleme se za nemocné, aby se jim dostalo pomoci. Modleme se za Boží milost pro nás všechny.

Přála bych si, aby jedním z dobrých důsledků této nelehké situace bylo to, že si uvědomíme, jak jsme jeden pro druhého důležití, jak si můžeme navzájem pomáhat a že si vlastně pomáhat chceme.

Ať nás náš laskavý Bůh chrání i před důsledky našeho chování a ať je nám milostiv.

Milada Macháňová, předsedkyně výboru spolku

Klub zdraví Kyjov – březen 2020 – ZRUŠENO

Leták KZ 3-2020 - ZRUŠENÍ

KZ Ostrava město, Březen / Duben / Květen 2020

kz_brezen_duben_kveten_2020

KZ Hodonín – březen 2020

KZ_03_20

Program KZ Tachov – březen 2020

200303_tachov_01

Bronia Gill – Aloe – Královna léčivých bylin

200225_Bronia_Gill

Klub zdraví Kyjov – únor 2020

Leták KZ 2-2020

KZ Hodonín – únor 2020

KZ_02_20

Klub Zdraví Praha-Smíchov 7. 3. 2020: Zdraví a vztahy, MUDr. Jana Krynská, revizní lékařka

kz20200307_krynska

Zdraví a vztahy

prezentace s diskusí: MUDr. Jana Krynská, revizní lékařka

Není dobré člověku býti samotnému – umíme se omluvit?

Jak spravit, když se něco pokazí?

Odpouštění ještě není obnova.

Když „promiň“ nestačí 😊.

7.3.2020 ve 14 hodin, Peroutkova 57, Praha 5,
v malém sále – učebně sboru CASD,
bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova

Klub Zdraví Praha-Smíchov. 1. 2. 2020: Preventivní prohlídky a prevence ve zdravotnictví, MUDr. Drahomíra Miškovská, praktický lékař pro dospělé

KZ202002_prevence

Preventivní prohlídky a prevence ve zdravotnictví

na dané téma pohovoří: MUDr. Drahomíra Miškovská, praktický lékař pro dospělé,

Preventivní prohlídky hrazené zdravotní pojišťovnou dle vyhlášek.
Jaká je jejich frekvence a náplň?
Preventivní péče v systému zdravotnictví.
Preventabilní onemocnění a jejich záchyt v primární zdravotní péči.
Přehled očkování dospělých
Jak jste na tom s prevencí vy?

1.2.2020 ve 14 hodin, Peroutkova 57, Praha 5,
v malém sále – učebně sboru CASD,
bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova