Archiv rubriky ČR – Život a zdraví, z. s.

Mimořádná situace

Vážení lektoři spolku Život a zdraví,

prožíváme nesnadnou dobu šíření onemocnění způsobeného koronavirem s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Inkubační doba se pohybuje mezi 6 a 14 dny, smrtnost se uvádí v řádu několika procent. K přenosu nemoci dochází kontaktem s infikovanou osobou prostřednictvím kapének šířených při mluvení, kýchání či kašlání. Zdroj nákazy zatím nebyl prokazatelně identifikován, pravděpodobně však jde o některé z divokých zvířat v lokalitě prvního výskytu onemocnění.

V naší zemi jsou vyhlášena nařízení, která jako lektoři i jako občané plně respektujeme. Do odvolání se tak nakonají žádná setkání Klubů zdraví.

Někteří z nás lektorů se jako zdravotníci – lékaři, sestry, ošetřovatelky, záchranáři, hasiči, policisté – zapojili do boje s nákazou v první linii. Jsem ráda, že svou odbornou zdatností, profesionalitou a také laskavostí pomáháte všem, kteří to teď moc potřebují. Děkuji vám, často jedete víc než na 100 % a děláte víc, než je vaše povinnost. Doufám, že máte (nebo budete brzy mít) k dispozici vše, co vás samotné ochrání před infekcí a také pomůcky, které vám mohou vaši práci usnadnit.

Pokud by vás napadlo něco, v čem vám můžeme jako spolek pomoci, ozvěte se.

Dozvídám se také o tom, jak se i vy z jiných profesí podle možností zapojujete do dobrovolnické práce, spolupracujete s Adrou, šijete roušky. Chci i vám velice poděkovat za ochotu a elán, s jakým jste se do toho dali.

Modleme se za moudrost pro ty, kdo rozhodují o opatřeních státu, modleme se za moudrost pro ty, kteří hledají řešení různých výzev, které současnost přinesla. Modleme se za nemocné, aby se jim dostalo pomoci. Modleme se za Boží milost pro nás všechny.

Přála bych si, aby jedním z dobrých důsledků této nelehké situace bylo to, že si uvědomíme, jak jsme jeden pro druhého důležití, jak si můžeme navzájem pomáhat a že si vlastně pomáhat chceme.

Ať nás náš laskavý Bůh chrání i před důsledky našeho chování a ať je nám milostiv.

Milada Macháňová, předsedkyně výboru spolku

Přednáška Chaos ve výživě – Krnov

Prezentace pro sobotu zdraví 18. 5. 2019

Sobota 18. 5. je sobotou zdraví.

Můžete si stáhnout a použít prezentaci, kterou připravila Valérie Dufour z oddělení zdraví Inter-Evropské divize. Prezentace je v češtině.

 

EUD Health Sabbath 2019 CZ

Školení Duševní zdraví (1. část)

11. – 14. 4. 2019 se v Liptovskom Mikuláši koná školení lektorů. Tentokrát je zaměřeno na duševní zdraví a budeme se věnovat oblastem emocionální inteligence, stresu a konfliktů, včetně možnosti jejich řešení – mediaci. 

Je možno se přihlásit nejpozději do 3. 4. 2019 zde.

Bližší informace byly rozeslány všem lektorům emailem – zkontrolujte prosím spam.

Vítáni jsou nejen lektoři, o informace si napište na: zivotazdravi@email.cz. Nebo volejte: 731 640 489.

Milada Macháňová, předsedkyně výboru spolku

Členská schůze spolku Život a zdraví

Členská schůze spolku Život a zdraví se koná v neděli 2. prosince 2018 od 10:30 v sídle spolku na adrese Londýnská 623/30, 120 00 Praha – Vinohrady.

Prosíme členy o potvrzení jejich účasti na členské schůzi spolku, aby mohly být připraveny potřebné materiály a občerstvení. Všem členům budou po potvrzení účasti na schůzi zaslány obratem e-mailem potřebné materiály.

Svou účast mohou člnové potvrdit e-mailem na adresy mskrla@casd.czmarek@skrla.cz nebo telefonicky na číslo 608 547 100.

Program jednání členské schůze:

  • Zahájení členské schůze 2. prosince 2018 v 10:30
  • Základní informace o činnosti spolku
  • Stanovy spolku – návrhy na změnu
  • GDPR a jeho aplikace
  • Průkazky lektorů
  • Diskuze nad návrhy členů spolku
  • Administrativa spolku a její zajištění
  • Změny ve výboru spolku a volba předsedy spolku
  • Volba členů kontrolní komise
  • Závěr členské schůze

Marek Škrla, administrativa spolku

V pražské Michli o zdravějším životě

Klub Zdraví Praha-Smíchov. Zdravý životní styl, 1.9.2018, Luděk Bouška

Zdravý životní styl

Proč měnit životní styl? Můžeme si život prodloužit? Jak nám pomohou diety?
Po semináři možnost měření zdravotních hodnot.

přednáší: RNDr. Luděk Bouška

1.9.2018 ve 14 hodin, Peroutkova 57, Praha 5,
v sálu sboru CASD,
bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova

Klub Zdraví Praha-Smíchov. MÁTE VBOČENÝ PALEC? Iva Hlouchová 3.2.2018 14:00

MÁTE VBOČENÝ PALEC NEBO ZBORCENOU KLENBU U CHODIDLA?

Operace není jediné řešení. Naučíte se pochopit souvislosti s celým tělem.
Naučíte se jak cvičit. Naučíte se co dělat pro zdraví Vašich nohou

přednáší: Iva Hlouchová

náhradní termín bude zřejmě 5.5.2018 ve 14 hodin, Peroutkova 57, Praha 5,
v učebně sboru CASD,
bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova

KZ Veselí nad Moravou XII.2017

Program KZ Mladá Boleslav – květen 2017