Partneři a donátoři se podílejí svými dary na fungování spolku Život a zdraví nebo na realizaci regionálních aktivit.

Hlavní donátor spolku Život a zdraví: