Jedná se o velice variabilní program, kde účastníci procházejí jednotlivými stanovišti, zaměřenými na různé oblasti životního stylu. Cílem je, aby si s pomocí týmových pracovníků zmapovali své zdravotní hodnoty, jako je krevní tlak, výška, hmotnost, podkožní i viscerální tuk, kosterní svalovina, poměr pás/ bedra, výdechová rychlost, výpočet bazálního metabolismu a BMI. Součástí programu je také Harvardský step test s trojfázovým měřením pulzu, testy závislostí a podrobný test životního stylu. Přídavná stanoviště mohou také nabídnout relaxační masáže šíje, prodej zdravotní literatury a produktů zdravé výživy, poradenství při závislostech a duchovenské poradenství.

V návaznosti na zjištěné hodnoty jsou klientům doporučené praktické kroky ve zlepšení jejich životního stylu a minimalizování zjištěných rizikových návyků. Cílem je dosáhnout zlepšení jejich zdraví ovlivňujících hodnot, snížení rizika civilizačních nemocí a tím zvýšení kvality života. Klienti mohou nalézt podporu pro realizaci svých předsevzetí v některém z klubů zdraví, fungujících po celém území ČR.

Tento preventivně zaměřený program je možné realizovat na veřejných i uzavřených místech, jako jsou náměstí, kulturní střediska, vestibuly obchodních a administrativních budov, obchodní centra, školy, banky, církevní prostory, přednáškové místnosti, jídelny apod.

Rozsah a množství aktivit programu je možné přizpůsobit představám objednatele. Limitující měřítka jsou počet obsluhujícího zaškoleného personálu (2 – 40 osob) a počet obsloužených klientů za pracovní směnu (10 – 300 osob).

Program je možné realizovat v různém rozsahu. Zde uvádíme orientační varianty:

  • MINI-modul pouze s vybranými druhy měření a individuálním poradenstvím na veřejném prostranství
  • MINI-modul s vybranými druhy měření a individuálním poradenstvím jako uzavřená akce pro předem známý počet účastníků
  • MAXI-modul se zajištěním kompletního servisu na úrovni uzavřené nebo veřejné preventivní aktivity pro zaměstnance nebo zákazníky firmy, či pro občany obce nebo města.

Čas, který stráví klienti na stanovištích, je závislý na druhu modulu a pohybuje se mezi 15 – 60 minutami.

Program je možné obohatit večerní přednáškou (nebo na sebe navazující sérií přednášek) pro veřejnost na předem domluvené téma.