Výživa – principy poradenství 2012 (1. část)

Zveme všechny zájemce z řad členů o.s Život a zdraví k absolvování školení, jehož cílem je získat přehled o moderních poznatcích v oboru zdravé výživy a zároveň i kvalifikaci k poskytování poradenství v této oblasti. Školení, jehož garantem je univerzita Loma Linda z Kalifonie, se mohou zúčastnit i zájemci, kteří nejsou členy o.s. Život a zdraví.

Školiteli jsou Kyndra Pedrino RD., Helena Machaj RD z univerzity v Loma Linda, Kalifonie, USA.

KDE:    Rekreační středisko Demänovka, Liptovský Mikuláš. RZ Demänovka při ZSŠP se nachází v JZ-části Liptovského Mikuláše, nedaleko silnice do Demänovské doliny, za obchodním střediskem Kaufland. Viz též www.rzdemanovka.sk/

KDY:    27.4. – 1. 5. 2012 (druhá navazující část školení bude na podzim 2012)

Celý článek »

O Klubu zdraví v Třebíčských novinách