Přednáška s diskuzí

Téma:  Kvalitní bílkoviny.

Kdy: pondělí 20.4. od 17:00 hod.

Kde: Centrum Generace Liberec, Palachova 504/7.