Přednáší: ThB. Aleš Zástěra
Místo: Městská knihovna, Třešť
Kdy: čtvrtek 16.4. 2015
Čas: 17-18 hod
Vstup: volný