• přednášky, prezentace, ochutnávky zdravé stravy
• poradenské služby v oblasti zdravého životního stylu
• kontrolní měření krevního tlaku
Čas:17 hod
Kdy: 13.11.2014
Název: „Radost – podpora zdraví“
Přednáší: Mgr. Libuše Jobové
Kde: budova radnice, Husovo nám. čp. 39, přízemí Městského úřadu Polná, v místnosti za Informačním centrem
Pořadalelé: Ing. Zdeněk Kolář, Iva Kolářová
SRDEČNĚ ZVEME