Demence

Hrozí nám? Jak se jí bránit?

6.9.2014 ve 14 hodin Peroutkova 57, Praha 5, v učebně sboru CASD bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova

přednáší

MUDr. Alena Ceplová