4. 9. (čt) JAK SI NEKOPAT HROB VIDLIČKOU / Malé změny — velké zázraky Jak mohu přispět k uzdravení a k udržení zdraví. Nebudete ohromováni reklamními superlativy, ale studiemi lékařů, studiemi zdraví národů. Desatero pro naše zdraví. Přednáší Ing. Jiří Pospíšilík

2. 10. (čt) ŤUKY ŤUKY, ACH TY TUKY / Význam tuků v potravě člověka

Co odhalily studie a výzkumy o příčinách kardiovaskulárních chorob a proč jsme první v rakovině tlustého střeva na světě. Trávení tuků. Zhodnocení olejů, másla a margarínů. Přednáší Ing. Jiří Pospíšilík

6. 11. (čt) PRVNÍ POMOC — 2. část

Praktické ukázky poskytnutí první pomoci (řezné rány, spáleniny , zlomeniny, poleptání, zasažení el. proudem, dušení aj.) Přednáší Bc. Radek Urban

4. 12. (čt) VÁNOCE VE ZDRAVÉM STYLU? / Předvánoční posezení a povídání

Zkušenosti z vaření zdravé výživy a z léčebných účinků této stravy a dalších vlivů na naše zdraví. Přednáší Roman Uhrin

Vždy od 18:00 hod.

KDE: Společenské centrum CASD (1. patro), Masarykova ulice 128, Ústí nad Labem
(MHD trolejbusu Šaldova) poloha na mapě

Kontakt: Ing. Jiří Pospíšilík, telefon: 734 261 380, email: jiri.pospisilik@seznam.cz
Více informací na http://ustinadlabem.casd.cz/spolecenske-centrum/kluby-zdravi/