“Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život” Př 4,23

V sobotu 11.1. 2014 ve 14 hod.  Prezentace “Životní styl a mozek” připravil

ing. Robert Žižka, redaktor časopisu Prameny zdraví.

Malý sál sborového domu CASD, Plzeňská 49 (bus. č. 6, zst. Plzeňská)