Možnosti jak se dá spolupracovat se spolkem Život a zdraví jsou velice pestré.

 • V místním klubu zdraví:
 1. Individuální účastí na programech místního klubu zdraví
 2. Zapojením se do organizování aktivit v místním klubu zdraví
 3. Lektorováním – zajištěním náplně konkrétního programu v místním klubu zdraví
 4. Vstoupením do řad členů spolku
 • Objednáním realizace některého projektu nebo služby poskytované členy spolku Život a zdraví:
 1. Projekt Životní styl a zdraví – realizace dnů zdraví v obci, firmě nebo instituci
 2. Semináře a kurzy: Kurz zdravého vaření, Kurz zdravého hubnutí, Cesta z deprese, Rozvíjení emoční inteligence, Rozhodl jsem se nekouřit, Umění komunikace, Harmonické partnerské vztahy atd.
 3. Nezávazná prezentace knih zaměřených na podporu lidského zdraví – možnost objednání pro pracovníky organizace, členy rodiny nebo jednotlivce
 • Dárcovstvím – podpoření spolku  na národní nebo regionální úrovni formou věcného nebo finančního daru. O daru se sepíše darovací smlouva a hodnota daru je odčitatelnou položkou ze základu daně.
 1. Nabídnutí daru pro realizaci některé aktivity spolku v konkrétním regionu
 2. Nabídnutí daru pro zajištění činnosti spolku v celorepublikovém rozsahu. Realizace osvětových programů sloužících k prevenci závislostí, civilizačních nemocí a narušených mezilidských vztahů