Projekt „Školy pro zdraví, školy proti závislostem“ je k dispozici pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže ve věku 4 – 18 let. Projekt zahrnuje 3 typy programů:

Pro děti 4 – 10 let:          Filipova dobrodružství

Pro děti 10 – 18 let:         Prevence kouření a drog

Pro děti od 6 – 12 let:      Den zdraví

Programy jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Naplňují především vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, tematický okruh Člověk a jeho zdraví, některé programy také vzdělávací oblast Člověk a svět práce Jsou vhodným doplněním učiva péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví. Programy tak napomáhají v rozvoji klíčových kompetencí a naplňování průřezového tématu Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova.

Cílem projektu je:

  1. se zájmem o aktuální potřeby dětí podat potřebné informace způsobem úměrným věku
  2. na podkladě životních příběhů ukázat na časté negativní důsledky špatných rozhodnutí
  3. na základě osobního příkladu a životních příběhů ukázat na možnou lepší alternativu
  4. motivovat děti a mládež k přijetí ušlechtilých životních hodnot a správných rozhodnutí

Východiska projektu:

Dnes jsou obecným problémem důsledky širokého spektra negativních vlivů. Je nepředstavitelné, že by se dnešní děti a mládež v takovém prostředí naučili sami rozhodovat správně. Ve vestibulech škol stojí automaty s Coca colou, školní bufety nabízí nehodnotný fast food a sladkosti. Jednou z hlavních “učebnic” je internet (a kdo z rodičů nebo učitelů kontroluje stránky, které děti navštěvují), kouření za školou je “věcí svobodné volby”, alkohol v rodině i společnosti je tolerován, mnohé z reklam působí lákavě na bázi polopravd a lží, láska a péče ze strany je ne zřídka nahrazena penězi nebo věcmi, akční filmy zvedají jejich sebedůvěru pro konání zlých věcí, kladní hrdinové a správné příklady téměř vymizeli…

Preventivními aktivitami často oslovujeme až lidi s problémy, závislostmi nebo nemocemi, lidi, kteří už nemají chuť ani sílu něco zlepšit. Daleko efektivnější je oslovit děti, které si téměř neřešitelné problémy, ještě nestihli “vyrobit” (nemoc, závislost, poruchu chování, kriminál apod.).

Chceme dětem ukázat lepší alternativy, které se pro ně mohou stát základem jejich šťastného a zdravého života, současně však také mohou vést k plnohodnotnému a šťastně prožitému období dětského věku a období dospívání bez závislostí.

Fotografie z projektu realizovaného v mateřských školách:

2013_MS_01w 2013_MS_02w 2013_MS_04w 2013_MS_05w

Fotografie z projektu realizovaného v základních školách:

2013_ZS_04w 2013_ZS_05w 2013_ZS_07w 2013_ZS_09w

Fotografie z projektu realizovaného na středních školách:

20131015_SZS_2w 20131017_SZSw 20131018_SZS_1w 20131018_SZS_2w

V minulém období byl projekt nebo části projektu realizovány v mnoha městech ČR a SR na různých typech škol:

ZŠ, MŠ a SŠ Opava (6 škol), ZŠ a SŠ Jeseník (3 školy), ZŠ Telč, ZŠ a MŠ Praha 4 (8 škol), ZŠ Vrbno pod Pradědem, ZŠ a MŠ Liberec, ZŠ Jablonec n/N., ZŠ Přerov (3 školy), ZŠ Třebíč, ZŠ Kopřivnice (3 školy), ZŠ Plzeň, ZŠ Stará Ves, ZŠ Beňov, ZŠ Raduň, ZŠ Lobodice, ZŠ Tmaň, MŠ Příbram, ZŠ Rudná u Prahy, ZŠ Úpice, ZŠ a MŠ Hluboš, ZŠ Líšná, ZŠ Břest, ZŠ Domažlice, ZŠ Kokory, ZŠ Vinařice, ZŠ Hněvošice, ZŠ Chýšky, ZŠ Bratislava, ZŠ Nová Dubnice, ZŠ Sereď, ZŠ a SŠ Spišská Nová Ves, (5 škol), ZŠ Štrba, ZŠ a MŠ Nálepkovo, ZŠ Poprad, ZŠ a SŠ Kežmarok (4 školy), dále Mateřská centra, společenská centra a jiné instituce.

ZŠ Ostravice; ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí;