Shromáždění členů v r. 2015

hotel_hornik

V pátek 27.11. 2015 ve 12:00 bude zahájeno víkendové setkání členů spolku Život a zdraví v ČR.  Již po sedmé bude místem konání hotel Horník v malebném prostředí Žďárských vrchů. Hotel je situován v lese u rybníka Sykovec v obci Tři Studně, která je vzdálena asi 10 km od Žďáru nad Sázavou severovýchodním směrem.

Obsahem setkání bude školení se zaměřením na metody zajišťování aktivit pořádaných pod hlavičkou spolku, zvláště organizování klubovní činnosti. Účastníci budou mít prostor i ke sdílení a výměně zkušeností. Na sobotní odpoledne je také plánovaný společný výlet. Důležitou částí setkání bude  shromáždění členů spolku Život a zdraví (členská schůze), které se uskuteční v neděli 29. 11. 2015 od 8:30 hod. Na jeho programu je zhodnocení dosavadní činnosti a hospodaření. Dále také stanovení strategie fungování spolku v dalším období. Protože nás čekají významné organizační změny, tak bude prospěšné, pokud se setkání zúčastní alespoň jeden zástupce z každého regionálního týmu.

K přihlašování k účasti na celém víkendovém setkání anebo jenom členském shromáždění používejte připravený formulář. Přihlášky vyplňte nejpozději do 16. listopadu 2015. Ubytování budou mít členové spolku dotované, stravu si hradí každý sám. Platby budou hrazené v hotovosti při vlastním setkání. Příjezd na setkání během pátečního odpoledne plánujte podle svých možností a uvádějte do formuláře.

Program KZ Třebíč – listopad 2015

151008_ KZ Trebic_01

Neděle 8.11.  15:00 – 18:00  Relaxační tvořivé odpoledne, výroba náramků. Naučíme se různé techniky výroby náramků – náramky “shambala”, náramky z knoflíků a náramky z gumových hadiček. Akce je vhodná pro děti, mládež i dospělé. Příspěvek na akci je 60 Kč. Doporučujeme přihlášení mobilem nebo e-mailem. Po tvoření bude následovat ochutnávka pokrmů zdravé výživy. Partnerem akce je VZP.

Sobota 14.11. 17:00 – 18:00  Přednáška Já jsem OK, Ty jsi OK.

Přednáší ThB. David Kogut. Praktická přednáška zaměřená na zlepšení mezilidských vztahů. Jak si lépe porozumět a vycházet s lidmi okolo sebe. Pricipy mezilidské komunikace. Transakční analýza a jak ji aplikovat v každodenním životě.

Neděle 15.11. 15:00 – 18:00  Relaxační tvořivé odpoledne, papírové dekorace a přání. Další odpoledne s náplní tvůrčí a výtvarné činnosti – tentokrát si vyrobíme drobné vánoční přání, drobné dekorace a dárečky z papíru a polystyrenu. Vyzkoušíme si práci s Big Shotem, což je vyřezávací a embosovací strojek. Příspěvek na akci je 60 Kč. Doporučujeme přihlášení mobilem nebo e-mailem. Po tvoření bude následovat ochutnávka pokrmů zdravé výživy. Partnerem akce je VZP.

Místo konání: Adventní dům, Jungmanova 16, Třebíč.

Programy Klubu zdraví jsou realizovány za finanční podpory města Třebíče v rámci grantového systému Zdravého města. Programy jsou připravovány pro širokou veřejnost – dospělé, mládež i děti. Zájemci o další aktivity Klubu zdraví Třebíč si mohou objednat zdarma pravidelné zasílání přehledu programů na svůj e-mail nebo mobil.

Kontakt: mob. 603 840 964, klubtr@seznam.cz, www.klubyzdravi.cz, Facebook Klub zdraví Třebíč – aktuální informace a fotografie z akcí.

Den zdraví v Březnici – X. 2015

151007_breznice_pl

Program KZ Příbram – X. 2015

151007_pribram_pl

Program KZ Praha Lhotka – X. 2015

151007_lhotka_pl

KZ Pardubice – řijen 2015

151003_pardubice_pl

KZ Praha Smíchov, Přístupy k protinádorové léčbě, 4.10.2015, Prof. MUDr. Trněný Marek, DSc.

kz_20151004_Trneny_rakovina_ Přístupy k protinádorové léčbě 

Záznam přednášky přednesené na Unijní lékařské konferenci 2014

Projekce přednášky Prof. MUDr. Trněný Marek, DSc.

4.10.2015 ve 14 hodin

Peroutkova 57, Praha 5, v učebně sboru CASD, bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova

 

Program KZ Praha Melantrichova – X. 2015

150929_praha1_pl1

Nebezpečné potraviny

150929_Ferdinand_Janek

Akce KZ Hodonín – říjen 2015

hodonin_010928_2;pr