Po přestěhování zpravodajství klubů zdraví na adresu www.zivotazdravi.cz se projevila nefunkčnost stahování souborů. Z důvodů nedostupnosti jiného řešení, můžete potřebné soubory nalézt na adrese Klubu zdraví Vysočiny.

  1. Stanovy Život a zdraví, z. s. (937)
  2. Číselník klubů zdraví - r. 2014 (112)
  3. Leták ZaZ - 1. strana (746)
  4. Leták ZaZ - 2. strana (595)

    Pages: 1 2