Po přestěhování zpravodajství klubů zdraví na adresu www.zivotazdravi.cz se projevila nefunkčnost stahování souborů. Z důvodů nedostupnosti jiného řešení, můžete potřebné soubory nalézt na adrese Klubu zdraví Vysočiny.

  1. Stanovy Život a zdraví, z. s. (1010)
  2. Číselník klubů zdraví - r. 2014 (184)
  3. Leták ZaZ - 1. strana (792)
  4. Leták ZaZ - 2. strana (629)

    Pages: 1 2