Archiv rubriky ČR – Život a zdraví, z. s.

Školení plné chutí

140918_skoleni_LM

Druhá část školení lektorů v Liptovském Mikuláši (4. – 8. 9. 2014) byla vysloveně praktická. Pod vedením ukrajinské kuchařky Iriny Dzjubanchuk se lektoři z České republiky i Slovenska učili připravovat jídla novým způsobem. Různé druhy celozrnného chleba i pečiva, pokrmy z luštěnin a zeleniny i zdravější způsoby dezertů mohli všichni přítomní nakonec i ochutnat.

Irina Dzjubanchuk působí jako šéfkuchařka v ukrajinském sanatoriu “Náš dům”, které je zaměřené na léčení z hlediska komplexního pojetí lidského zdraví.

Lektoři budou moci svoje nové poznatky využít při některých akcích v regionálních klubech zdraví a dalších aktivitách pro veřejnost. Odborným garantem školení byla již tradičně Loma Linda University (Kalifornie, USA).

Školení plné chutí

140918_skoleni_LM

Druhá část školení lektorů v Liptovském Mikuláši (4. – 8. 9. 2014) byla vysloveně praktická. Pod vedením ukrajinské kuchařky Iriny Dzjubanchuk se lektoři z České republiky i Slovenska učili připravovat jídla novým způsobem. Různé druhy celozrnného chleba i pečiva, pokrmy z luštěnin a zeleniny i zdravější způsoby dezertů mohli všichni přítomní nakonec i ochutnat.

Irina Dzjubanchuk působí jako šéfkuchařka v ukrajinském sanatoriu “Náš dům”, které je zaměřené na léčení z hlediska komplexního pojetí lidského zdraví.

Lektoři budou moci svoje nové poznatky využít při některých akcích v regionálních klubech zdraví a dalších aktivitách pro veřejnost. Odborným garantem školení byla již tradičně Loma Linda University (Kalifornie, USA).

První etapa školení (2014) je za námi

no images were found

Ve dnech 17. – 21. 4. 2014 proběhlo v Liptovském Mikuláši na Slovensku tradiční školení lektorů zapsaného spolku Života a zdraví, kterého se zúčastnilo 60 lektorů z České a Slovenské republiky. Vzdělávání se tentokrát týkalo „Přípravy pokrmů a stravování v prevenci a v léčbě“.  Dr. Bert Connell z University Loma Linda v Kalifornii v sadě prezentací popsal nezbytné principy zdravého životního stylu, včetně konkrétních poznatků vyplývajících z řady odborných výzkumů. Účastníci rozdělení do pracovních týmů zpracovávali odpovědi na zadaná témata. Mimo jiné byla věnována pozornost nácviku výpočtu skutečné potřeby kalorií pro jednotlivé typy lidí.

Sobotní dopoledne proběhlo ve stylu panelové diskuze nad funkčností tradic v našem životě a vyvrcholilo zamyšlením Bohumila Kerna nad historií a poselstvím Velikonoc. Následovala zdravotní vycházka do blízkého předhůří malebných Vysokých Tater. Během celého pobytu začínal program každého dne krátkými motivačními zamyšleními.

Druhá část školení se uskuteční od čtvrtka 4. září do pondělí 8. září 2014.

Školení lektorů v r.2014 (1.část)

lm_demanovka

Ve čtvrtek 17. 4. 2014 od 19:00 hod. začíná v rekreačním zařízení Demanovka v Liptovském Mikuláši na Slovensku první letošní část školení pro lektory zapsaného spolku Život a zdraví. Letošní téma školení má název „Příprava pokrmů a stravování v prevenci a léčbě“. Přednášet bude Dr. Bert Connell z Univerzity Loma Linda. Přihlášky je nutné poslat nejpozději do 4. dubna. Členům spolku Život a zdraví, kteří se včas přihlásí, může být poskytnuta dotace na ubytování při školení. Školení bude ukončeno v pondělí 21. 4. kolem poledne. Navazující druhá část letošního školení je plánována na 12.9. – 15.9.

Školení lektorů v r. 2014 (1. část)

120110_a_nekourit Motivační kurs Rozhodl jsem se nekouřit

Ve čtvrtek 17. 4. 2014 od 19:00 hod. začíná v rekreačním zařízení Demanovka v Liptovském Mikuláši na Slovensku první letošní část školení pro lektory zapsaného spolku Život a zdraví. Letošní téma školení má název „Příprava pokrmů a stravování v prevenci a léčbě“. Přednášet bude Dr. Bert Connell z Univerzity Loma Linda. Přihlášky je nutné poslat do 4. dubna. Členům spolku Život a zdraví, kteří se včas přihlásí, může být poskytnuta dotace na ubytování při školení. Školení bude ukončeno v pondělí 21. 4. kolem poledne. Navazující druhá část letošního školení byla plánována na 12. – 15. září, ale došlo ke změně termínu na 4. – 8. září.

Shromáždění členů v r.2013

131208_sc_vyslap

V neděli 8. prosince 2013 se v hotelu Horník ve Třech Studních uskutečnilo členské shromáždění o.s. Život a zdraví. Shromáždění se zúčastnilo 30 členů sdružení, kteří schválili nové stanovy, platné od 1. ledna 2014. Nové stanovy již odpovídají novému občanskému zákoníku a v souladu s jeho požadavky upravují název organizace na Život a zdraví, z. s. (zapsaný spolek). Shromáždění také rozhodlo o pokračování placení členských příspěvků ve výši 100 Kč na člena a rok. Každý člen spolku Život a zdraví má během ledna poslat svůj příspěvek na účet organizace s identifikačním variabilním symbolem. Bližší informace budou posílané členům ve zpravodajském e-mailu po Novém roce.

Během setkání a školení, které předcházelo členskému shromáždění si účastníci našli čas i na příjemnou první zimní vycházku (viz foto). Doufáme, že nebyla i poslední během této zimy.

Členské shromáždění v roce 2014 je plánováno na neděli 30. listopadu také v hotelu Horník.

Shromáždění členů o.s. Život a zdraví v r. 2013

hotel_hornik

V pátek 6.12.2013 bude zahájeno víkendové setkání aktivistů Klubů zdraví v ČR.  Již po páté bude místem konání hotel Horník v malebném prostředí Žďárských vrchů. Hotel je situován v lese u rybníka Sykovec v obci Tři Studně, která je vzdálena asi 10 km od Žďáru nad Sázavou severovýchodním směrem.

Víkendové setkání aktivistů KZ začíná v pátek ve 12:00 (2.etapa programu začíná v 19:00), pokračuje v sobotu sdílením, výměnou zkušeností, společným výletem a prezentací aktivit a činností realizovaných pod hlavičkou o.s. Život a zdraví. Nejdůležitější součástí setkání bude  shromáždění členů občanského sdružení Život a zdraví, které se uskuteční v neděli 8.12. 2013 od 8:30 hod. Na jeho programu je zhodnocení činnosti sdružení a schválení nového znění stanov s ohledem na ustanovení nového občanského zákoníku.

Pozvánka i formulář přihlášky je na stránce “ke stažení“.

Školení lektorů v r. 2013 – Fyzioterapie (2. část)

vysoketatry

Ve čtvrtek  19. září v 19:00 hod. začíná v rekreačním zařízení Demänovka v Liptovském Mikuláši na Slovensku druhá část školení v oboru fyzioterapie. V první řadě zveme všechny zájemce, kteří se zúčastnili letošního jarního školení, aby se zavčas přihlásili na připravenou druhou část. Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 8. září. Veškeré podrobné informace jsou uvedené v přihlášce, která je v sekci „ke stažení“. Jak již bylo v minulosti uvedeno, školení se mohou zúčastnit i další členové i nečlenové našeho sdružení. Dotace ubytování bude poskytnuta pouze těm účastníkům, kteří ji obdrželi již při letošní jarní části školení. Odborným garantem školení je univerzita Loma Linda z Kaliformie.

Rekvalifikační kurzy 2013 / 2014

OS Prameny zdraví opět otevírá dálkové rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT. Jedná se o kurzy „Poradce – lektor zdravého životního stylu“ a „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“. Znalosti nabyté v těchto kurzech můžete využít jak v profesním, tak v osobním životě – a být tak nápomocni lidem kolem sebe. Do kurzů se může přihlásit každý zájemce, bez ohledu zda je nebo není členem o.s. Život a zdraví.
Kurzy se uskuteční v prostorách Country Life v Nenačovicích (poblíž Loděnice u Prahy). Konzultace budou probíhat jednou měsíčně, a to od září 2013 do června 2014. Podrobné informace o studiu najdete na následujících stránkách, kde se můžete rovnou i přihlásit:http://pramenyzdravi.webnode.cz/.

Evropská konference o uzdravení – 2013

konference1

Odborníci z celého sveta o komplexnom pohľade na uzdravenie (EHC Praha 2013).

Svojim spôsobom jedinečná konferencia sa uskutočnila 29. apríla až 4. mája v Prahe v Hoteli Diplomat. Konferencia sa zameriavala na tému Uzdravenie, pričom sa dôraz kladol na holistické poňatie zdravia podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO): „Zdravie nie je len neprítomnosť choroby. Zdravie je stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody človeka.” Navyše sa na konferencii hovorilo i o duchovnom rozmere a vplyve spirituality na zdravie. Pohľad vedy i viery sa v príspevkoch hlavných rečníkov často prelínali. Tieto dve oblasti vôbec nemusia byť v protiklade, práve naopak, keď sú správne a citlivo poňaté, môžu sa stať vynikajúcim nástrojom pri pomoci ľudom v ich chorobách tela i trápeniach „duše”.

Celý článek »