Vliv myšlení na naše zdraví

Jak myslím, takový jsem. Rozdíly v myšlení mužů a žen. Lze změnit naše myšlení?

Přednáší: RNDr. Jarmila Králová, CSc.
2.4.2016 ve 14 hodin, Peroutkova 57, Praha 5,
v učebně sboru CASD,
bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova