Přístupy k protinádorové léčbě 

Záznam přednášky přednesené na Unijní lékařské konferenci 2014

Projekce přednášky Prof. MUDr. Trněný Marek, DSc.

4.10.2015 ve 14 hodin

Peroutkova 57, Praha 5, v učebně sboru CASD, bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova