PŘEDNÁŠKY A RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Neděle 1.3. a 22.3. 15:30 – 18:00 hod.  Relaxační odpoledne – kurz kreslení.

Vyzkoušíme si, jak na to, pod odborným vedením ThB. Jana Majera, který vystudoval uměleckoprůmyslovou školu, obor malba a kresba. Účastníci si mohou donést vlastní předlohu – obrázek nebo fotografii. Akce je vhodná nejen pro dospělé, ale i pro děti, které se rády kreslení věnují.

Sobota 28.3. 17:00 – 18:30Tajemství andělů.

Přednáší ThB. Jan Majer.

Opravdu existují bytosti, které člověk obvykle nevidí? Je možné dokázat existenci andělů? Existují i andělé, kteří nám škodí? Přijďte si poslechnout přednášku a zamyslet se nad těmito i  podobnými otázkami.

Neděle 29.3. Fotografické putování s Pavlem Poutníkemsraz ve 14:00 hod. u sousoší Cyrila a Metoděje. Půjdeme směrem do Židovské čtvrti a budeme pod vedením zkušeného fotografa hledat způsoby a inspiraci, jak vyfotit její krásná a tajuplná zákoutí.

Místo konání /pokud není uvedeno jinak/ : Adventní dům, Jungmannova 16, Třebíč.

Kontakt: mob. 603 840 964, klubtr@seznam.cz, www.klubyzdravi.cz.

Programy jsou připravovány pro širokou veřejnost – dospělé, mládež i děti. Zájemci o další aktivity Klubu zdraví Třebíč si mohou objednat zdarma pravidelné zasílání přehledu programů na svůj e-mail nebo mobil.

Programy Klubu zdraví jsou realizovány za finanční podpory města Třebíče v rámci Grantového systému Zdravého města.