PŘEDNÁŠKY

4.3. v 17:00 hod. –  Konopí pro zdraví.

Přednáší: J. Jarešová – lektor KZ.

18.3. v 17:00 hod. – Kurz vaření – rýže netradičně.

Přednáší: D. Paukertová

Místo konání – sborový dům CASD v Chocni, Vysokomýtská 793.