Přednáška:

Jak včas zachytit zhoubné onemocnění.

Udržet tělo ve stavu zdraví, dosáhnout nejvyššího stupně efektivity jeho fungování.

Kdy: sobota 26.4. v 16,00 hod

Kde: CASD Stanislavského 391, / naproti ČD, vchod brankou/

Přednáší: MUDr. Lubica Cibičková PhDr., lékařka 3. interní kliniky

Fakultní nemocnice Olomouc

Info: keti@centrum.cz, tel. 737 339 068