ednášky a semináře

Sobota 12. 4. 2014 18:00 – 19:30 Sekty a jejich nebezpečí Přednáší ThB. Jan Majer.Proč jsou přitažlivé a čím jsou nebezpečné. Jak pomoci tomu, kdo se s „něčím“ zapletl.

Pátek 25. 4. 18:00 – 20:00 Seminář Cesta z deprese  Přednáší lektorka spolku Život a zdraví Marta Královičová. Příčiny, prevence a léčba deprese.

Sobota 26. 4. 18:00 – 20:00 Seminář Emoční inteligence – můžeme se ji naučit? (1. část) Přednáší lektorka spolku Život a zdraví Marta Královičová. Jak EQ zlepšovat a dosáhnout životní spokojenosti. Jak zachovat klid a stabilitu emoci při silné stresové zátěži. Důležitost EQ pro úspěch v osobním i pracovním životě.

Neděle 27. 4. 18:00 – 20:00 Seminář Emoční inteligence – jak zvládnout negativní emoce (2. část) Přednáší lektorka spolku Život a zdraví Marta Královičová. Psychická odolnost a emoční inteligence. Emoční inteligence v partnerských vztazích. Umění zvládat negativní pocity. Pět kroků emoční svobody.

Sobota 24. 5. 18:00 – 19:30 Svobodné zednářství Přednáší ThB. Jan Majer. Jeho podstata a zákulisí. Odhalení zajímavých souvislostí.

Místo konání přednášek a seminářů:  Adventní dům, Jungmannova 16, TřebíčZájemci o další aktivity Klubu zdraví Třebíč si mohou objednat zdarma pravidelné zasílání přehledu programů na svůj e-mail nebo mobil.

Kontakt: mob. 603 840 964, klubtr@seznam.cz, www.klubyzdravi.cz.

Facebook Klub zdraví Třebíč – aktuální informace a fotografie z akcí.

Programy Klubu zdraví jsou realizovány za finanční podpory města Třebíče v rámci Grantového systému Zdravého města.