Nové pohledy na prevenci – Personalizace, Typologie, Epigenetika

Nejnovější trendy zásadně mění pohled na prevenci nemocí i duševních

1.3.2014 od 17 hodin

a

8.3.2014 od 17 hodin

Peroutkova 57, Praha 5, v učebně sboru CASD, bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova

přednáší

Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.,  

MUDr. Jozef Čupka,

RNDr. Luděk Bouška

Přednášky budou následovány diskusí

a budou přenášeny ONLINE na www.bohosluzbyonline.cz